Verantwoording & ANBI

Bij de belastingdienst is Stichting Vrienden van Siem  erkend als ANBI (Algemeen Nut Beo-gende Instelling). Of te wel goede-doelen-stichting onder nummer: 822 953 638. 

Onze stichting neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van een correcte administratie-ve en financiële afwikkeling. De jaarrekening alsmede het overzicht inzake donaties, schen-kingen en kosten worden openbaar gemaakt. Voor sponsoren zijn op verzoek, gedetailleerde transactieoverzichten beschikbaar. 

Beloningsbeleid

De bestuursleden en andere vrijwilligers van Stichting Vrienden van Siem ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Hierdoor wordt door de stichting gegarandeerd dat alle ontvangen gelden ten volle besteed worden aan ons doel. 

Beleidsplan

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder kvk-nummer: 508 454 97. Middels de akte van oprichting d.d. 16 september 2010, correspondentie adres: L.J. Vroegop, Tjalk 18, 4697 HK, Sint-Annaland. 

De stichting heeft als primaire doelstelling het bieden van hulp in materiële zin aan zieken-huizen die te maken hebben met de ziekte kanker. 
 

Doelstellingen

De doelstellingen van Stichting Vrienden van Siem worden
gerealiseerd door:

  • Inspanningen te leveren om sponsoren te vinden door middel van het organiseren van verschillende evenementen. 

  • Organiseren van een jaarlijks bedrijven toernooi de ‘Geuzecup’. 

  • Organiseren van een jaarlijks zaalvoetbal toernooi ‘Siems toernooi’.

  • Organiseren van aantal sub-activiteiten waaronder:

    • Bingoavond

    • Carbidschieten

Financiële verantwoording

De bijgaande jaarrekening van Stichting Vrienden van Siem geeft de staat van baten en lasten weer van het afgelopen jaar. 

Informatie over ANBI
Als er wordt vastgelegd dat er minstens 5 jaar een jaarlijks bedrag aan een goed doel wordt gedoneerd, dan geldt er geen drempel bij de aftrek van uw gift. U mag dan het hele bedrag als gift op uw aangifte opvoeren. Het goede doel moet dan wel door de belastingdienst zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Vrienden van Siem heeft deze erkenning. 

Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte voor dergelijke schenkingen niet meer verplicht. U kunt uw gift dan zelf vastleggen in een overeenkomst. Eén exemplaar van de overeenkomst houdt u zelf. De andere stuurt u naar onze stichting.
Deze overeenkomst kan zelf opgesteld worden, maar de belastingdienst heeft hiervoor een model gepubliceerd die alle noodzakelijke gegevens bevat. Dit formulier is op de volgende website te vinden: Belastingdienst formulier overeenkomst periodieke giften
De overeenkomst stopt bij overlijden. 

Activiteiten

Aankomende evenementen